SVAZEK OBCÍMILEVSKA

O svazku

Program Svazku obcí Milevska

Dobrovolný svazek obcí milevského regionu byl založen v dubnu 1997 za účelem zlepšení sociálního a ekonomického rozvoje oblasti. Za své hlavní cíle považuje vyhledat optimální řešení sociálního a ekonomického rozvoje regionu a toto řešení realizovat (včetně potřebné osvěty a finančního krytí potřebných aktivit). Činnost svazku vychází z programu, který obsahuje:

  • podporu rozvoje ekonomického potenciálu a propagace podnikatelských aktivit
  • podporu školství, zdravotnictví, sociální péče a kultury
  • podporu rozvoje turistiky a propagace v oblasti cestovního ruchu
  • péči o ochranu a tvorbu životního prostředí
  • péči o krajinu
  • podíl na řešení problémů dopravy a dopravní obslužnosti
  • podporu řešení technické infrastruktury (zejména zásobování pitnou vodou, čištění odpadních vod, plynofikace, elektrifikační a telekomunikační síť)
  • péči o bezpečnost a ochranu majetku i osob v regionu

Svazek má tyto orgány:

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku. Tvoří ji pověření zástupci členů. Valná hromada zejména schvaluje stanovy, plány a koncepci rozvoje svazku, zásady hospodaření a jeho vnitřní organizaci. Volí předsedu a představenstvo svazku. Rozhoduje o vstupu dalších členů, o vyloučení členů a o výši členských vkladů. Rozhoduje o investiční politice a uzavírá smlouvy o spolupráci s jinými subjekty.

Představenstvo

Výkonným orgánem svazku je sedmičlenné představenstvo. Je voleno valnou hromadou na volební období samosprávy obcí. Představenstvo zejména svolává valnou hromadu a předkládá jí návrhy ke schválení. Je odpovědné za plnění jejích usnesení. Schvaluje důležité úkony předsedy a realizačních skupin.

Předseda

Předseda je statutárním zástupcem svazku a je oprávněn jeho jménem vystupovat a jednat. Volí ho valná hromada na volební období samosprávy obcí. Řídí se usneseními valné hromady a představenstva.

Místopředseda

Místopředsedu svazku volí valná hromada na volební období samosprávy obcí. V plném rozsahu zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.

Kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise je tříčlenná. Volí ji valná hromada na volební období samosprávy obcí. Komise je oprávněna provádět kontrolu činnosti realizačních skupin. Vyřizuje stížnosti a nejméně jednou ročně provede revizi hospodářské činnosti svazku. Výsledky revize předkládá valné hromadě.

Realizační skupina

Pro zajištění odborných činností může být zřízena realizační skupina. Jejího vedoucího jmenuje a odvolává představenstvo, podřízen je předsedovi svazku.

Poradce

Poradce je zaměstnancem svazku. Poskytuje orgánům členských obcí poradenský servis v oblasti právních úkonů, využití dotačních titulů, jednání na úřadech.

 

Zakládajícími členy bylo 18 obcí. Dnes má svazek 26 členských obcí, v nichž žije přibližně 18 tisíc obyvatel.

O svazku

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuální počasí

dnes, neděle 3. 3. 2024
zataženo 11 °C 6 °C
pondělí 4. 3. polojasno 12/4 °C
úterý 5. 3. slabý déšť 10/4 °C
středa 6. 3. déšť se sněhem 4/0 °C