SVAZEK OBCÍMILEVSKA

Články SOM

Svazek obcí Milevska ve spolupráci s městem Milevskem nabízí obcím možnost obchodování na burze

Písecko - Přeborov, Sepekov, Stehlovice a Jetětice. To jsou obce, které se spolu s městem Milevskem zapojí do nákupu elektřiny a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno. Město bude komodity podle milevského místostarosty Martina Třeštíka pro sebe a své organizace nakupovat počtvrté. ,,Nabízí se je nakoupit na dva roky. Ceny zřejmě dosahují určitého minima, takže by to mohlo být výhodné,“ podotkl Martin Třeštík. Například městys Sepekov se do nákupu elektřiny a plynu na komoditní burze zapojí podruhé. Starostka Pavlína Bambuškarová si to pochvaluje. ,,Spojení obcí má větší sílu na trhu,“ konstatovala.

(Písecký deník 31. 8. 2016)

Závěrečná valná hromada Svazku obcí Milevska zasedala ve Velké u Milevska

Dne 18. 12. 2012 zasedala v restauraci ve Velké letošní poslední valná hromada Svazku obcí Milevska. Jednání se na pozvání zúčastnil ředitel společnosti Microcomp Václav Kodad, zástupci Policie ČR Jiří Surma a Jiří Jordán. O problematice k dopravní obslužnosti milevského regionu pohovořil zástupce společnosti ČSAD Autobusy ČB Karel Coufal. O problematice územního plánování pohovořili Ing. Miroslav Sládek a Ing. Lenka Samcová. Ke komunitnímu plánování sociálních služeb na území mikroregionu Milevsko podala informace Mgr. Ludmila Kolářová. V pracovní části schválili členové svazku rozpočet SOM na rok 2013 a Místní program obnovy venkova na období 2013 – 2014. Samostatným bodem jednání bylo zhodnocení činnosti svazku v roce 2012. Předseda SOM Pavel Souhrada uvedl, že svazek v letošním roce úspěšně zrealizoval projekt „Zastav se a odpočiň“, v rámci kterého bylo vytvořeno pět zastávkových míst pro pěší a cyklisty v obcích Borovany, Křižanov, Okrouhlá, Stehlovice a Jetětice. Svazek mimo jiné v letošním roce podpořil také konání kulturních akcí v obcích Hrejkovice a Přeborov, vyhlásil soutěž „Malovaný venkov“ pro žáky mateřských a základních škol Jihočeského kraje a uspořádal dvoudenní exkurzi na Opavsko. Velkým přínosem pro region bylo bezesporu zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním ve spolupráci s Úřadem práce, kdy SOM zaměstnává v milevském regionu přibližně 25 osob, z toho 9 v Milevsku. Důležitým bodem jednání bylo zvolení nového předsedy SOM, kterým se stala po panu Pavlu Souhradovi Hana Kašparová, starostka obce Hrejkovice. Poděkování za vytvoření skvělých podmínek pro jednání patří hostiteli, místopředsedovi svazku a místostarostovi Milevska v jedné osobě Mgr. Martinu Třeštíkovi, personálu restaurace a samozřejmě všem hostům a starostům, kteří se jednání zúčastnili.


Malovaný venkov již po sedmé na Zemi Živitelce

Stejně jako v předešlých letech i letos vyhlásil Svazek obcí Milevska ve spolupráci s MAS Střední Povltaví výtvarnou soutěž pro děti z mateřských a základních škol Jihočeského kraje. Děti měly za úkol pomocí nejrůznějších výtvarných technik vyjádřit svůj pohled na jihočeský venkov. Do sedmého ročníku soutěže bylo přijato celkem 182 obrázků z 10 mateřských a 13 základních škol. Celá soutěž vyvrcholila v neděli 2. září předáváním hodnotných cen na Zemi Živitelce. Hlavní cenou v kategoriích MŠ a ZŠ byl digitální fotoaparát s příslušenstvím. Z milevského regionu uspěli v kategorii MŠ tito žáci: Michal Hrůnek z Pechovy Lhoty (2. místo) a Taťána Radostová z Milevska (3. místo). V kategorii práce žáků základní školy vyhrál Tomáš Fürbacher z Milevska, druhé místo obsadila Šarlota Kubecová rovněž z Milevska. Digitální videokameru za první místo v kategorii Kolektivní práce získala 5. MŠ Písek. Záštitu nad celou akcí převzala náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská spolu s prvním náměstkem hejtmana Ing. Františekem Štanglem.


Svazek obcí Milevska se spolu s městem Milevskem prezentoval na brněnském veletrhu Regiontour 2012

Ve dnech 12. – 15. 1. 2012 prezentovaly zástupkyně Svazku obcí Milevska na brněnském veletrhu Regiontour město Milevsko a milevský region. První dva dny byly brány veletrhu otevřeny pro odbornou veřejnost a o víkendu všem návštěvníkům. V letošním roce expozice Jihočeského kraje připomínala dvacet let od zapsání Českého Krumlova do seznamu památek UNESCO. Expozice Jihočeského kraje tak byla rozdělena do dvou částí. A to na část „Žijeme v památkách“, která ukazovala život v Jižních Čechách plném kulturních a historických atraktivit a část klasické produktové nabídky. Mezi vystavovateli byli kromě města Milevska a Svazku obcí Milevska například také zástupci města Písek, Tábor, České Budějovice, ale i Pohádkového království a Jihočeské centrály cestovního ruchu. Město Milevsko a Svazek obcí Milevska věnoval svou prezentaci kromě historických a kulturních zajímavostí i cykloturistice v regionu. Představil tak nově vzniklé propagační materiály jako: mapku Milevskem na kole a pěšky, informační leták Město Milevsko: Seznamte se, brožuru Mikroregion Milevsko, informační leták Možnosti ubytování a rekreace v mikroregionu Milevsko. Všechny tyto propagační materiály se setkaly s velkým ohlasem, především pak mapka Milevskem na kole a pěšky a brožura Mikroregion Milevsko. Kromě výše zmíněných materiálů, představil region ještě dotisk knihy J. Hladkého Kapličky, boží muka, výklenkové kapličky a zvoničky na Milevsku a Písecku. Stánek města Milevska a svazku navštívili představitelé Jihočeského kraje (hejtman Jčk, krajští zastupitelé), ale i místní starostové jako například Hana Kašparová, Ivana Dolejšková, Jaroslav Kofroň a sepekovský zastupitel Stanislav Sedláček. Fotografie z akce naleznete ve složce Fotogalerie.


Závěrečná valná hromada Svazku obcí Milevska zasedala v Přeštěnici

Dne 15. 12. 2011 zasedala v přeštěnické restauraci penzionu MAVL letošní poslední valná hromada Svazku obcí Milevska. Jednání se na pozvání zúčastnil generální ředitel ZVVZ a.s., Ing. Miloslav Mácha, který v krátkosti pohovořil o činnosti a vývoji společnosti. S činností Zemědělského družstva Přeštěnice starosty seznámil předseda družstva Ing. Jiří Netrval. V pracovní části schválili členové svazku rozpočet SOM na rok 2012, Směrnici na odepisování majetku a závazků a jmenovali inventarizační komisi. Samostatným bodem jednání bylo zhodnocení činnosti svazku v roce 2011. V rámci tohoto bodu vystoupil zpracovatel projektu „Zajištění ekologického nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem na území Svazku obcí Milevska" Ing. Jiří Koleček, aby přítomným starostům objasnil důvody neposkytnutí podpory na tento projekt. Předseda SOM Pavel Souhrada uvedl, že svazek v letošním roce úspěšně zrealizoval projekt „Zastav se a odpočiň“, v rámci kterého bylo vytvořeno pět zastávkových míst pro pěší a cyklisty v obcích Božetice, Kučeř, Přeborov, Ratiboř a Veselíčko. V rámci projektu byl rovněž proveden dotisk publikace Mikroregion Milevsko. Svazek mimo jiné v letošním roce podpořil také konání kulturních akcí v obcích Kučeř a Božetice, vyhlásil soutěž „Malovaný venkov“ pro žáky mateřských a základních škol Jihočeského kraje a v nákladu 1725 kusů provedl dotisk knihy J. Hladkého Kapličky, boží muka, výklenkové kapličky a zvoničky na Milevsku a Písecku. Velkým přínosem pro region bylo bezesporu zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním ve spolupráci s Úřadem práce, kdy SOM zaměstnává v milevském regionu přibližně 30 osob, z toho 16 v Milevsku. Tento projekt by měl pokračovat i průběhu příštího roku. Odhadovaný celkový přínos svazku pro region činí v roce 2011 cca 1,5 milionu korun. Důležitým bodem jednání bylo schválení Dohody o narovnání mezi svazkem a městem Milevskem. Vzhledem k tomu, že svazek považuje město Milevsko stále za svého člena a město Milevsko se nadále cítí členem svazku, byla tato dohoda uzavřena. Uzavřením dohody byly narovnány všechny sporné záležitosti mezi městem Milevskem a SOM. Poděkování za vytvoření skvělých podmínek pro jednání patří hostiteli, starostovi obce Přeštěnice Miroslavu Zíkovi, personálu restaurace a samozřejmě všem hostům a starostům, kteří se jednání zúčastnili.


Malovaný venkov již po šesté na Zemi Živitelce

imageStejně jako v předešlých letech i letos vyhlásil Svazek obcí Milevska ve spolupráci s MAS Střední Povltaví výtvarnou soutěž pro děti z mateřských škol a 1. stupně základních škol Jihočeského kraje. Děti měly za úkol pomocí nejrůznějších výtvarných technik vyjádřit svůj pohled na jihočeský venkov. Do šestého ročníku soutěže bylo přijato celkem 295 obrázků z 22 základních škol a 20 mateřských škol. Celá soutěž vyvrcholila v neděli 28. srpna předáním hodnotných cen na Zemi Živitelce. Hlavní cenou ve všech kategoriích byl digitální fotoaparát s příslušenstvím. Z milevského regionu uspěli v kategorii MŠ tito žáci: Kateřina Hasmanová z MŠ Kovářov (1. místo), Karolína Divišová z MŠ Sluníčko (2. místo), Lucie Rybáková z MŠ Klubíčko (3. místo) a Lucie Chvojanová rovněž z MŠ Klubíčko (4. místo). V kategorii mladší žáci základní školy se jako druhá umístnila Linda Houdová z 2. základní školy J. A. Komenského Milevsko. Úspěšná byla také milevská mateřská školka Pastelka, která se se svým obrázkem umístila na krásném třetím místě. Záštitu nad celou akcí převzala náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská.


Putovní kontejner na elektroodpad

V průběhu měsíce července bude do několika obcí Svazku obcí Milevska umístěn tzv. putovní kontejner společnosti Elektrowin. Do přistaveného kontejneru mohou občané okládat tyto spotřebiče: ledničky, pračky, sušičky, elektronické sporáky, mikrovlnné trouby, vysyvače digestoře, parní čističe, žehličky, fritovací hrnce, kávovary, fény, holící strojky, kuchyňské roboty, rychlovarné konvice, pily, vrtačky, křovinořezy elektrické nůžky na živý plot, vrtačky brusky, řezačky, akušroubováky a mnohé další. Do kontrejneru však nepatří televize a minotory!!! Harmonogram umístění putovního kontejneru naleznete na konci této stránky.


Exkurze Z Jihu na Jih

imageSvazek obcí Milevska uspořádal ve spolupráci s MAS Střední Povltaví dvoudenní exkurzi do mikroregionu Hustopečsko. Exkurze se účastnili starostové, zastupitelé, ale i občané mikroregionu Milevsko. První den (23. 9. 2010) jsme navštívili město Hustopeče, kde pro nás byla připravena prohlídka Městského muzea a stálé expozice vína. Mimo plánovaný program jsme měli možnost navštívit zdejší novodobý kostel sv. Václava a sv. Anežky České. Po obědě se celá skupinka přesunula do Bořetic,Vesnice roku 2005. Zde proběhl cca dvouhodinový seminář, během kterého byly představeny oba mikroregiony. Po semináři následovalo vystoupení Martina Komárka, který nám spolu se svými kolegy předvedl na bořetickém sóle (moravsky náves) jednotlivé disciplíny Timbersportu. Poté jsme absolvovali prohlídku Svobodné spolkové republiky Kraví hora, kterou nás provázel samotný prezident Kraví hory, pan Petrásek. Ten nám kromě zajímavých kravihorských historek předvedl i několik vinných sklípků a zajistil ochutnávku pravého burčáku. Celý den jsme završili řízenou degustací vína, která byla doprovázena hudebním vystoupením občanského sdružení Horenka. Druhý den na nás čekala návštěva Vrbice. Tam už nás netrpělivě očekával místní starosta, pan Bařina. Jelikož bylo krásné slunné počasí, dovedl nás na nejvyšší bod obce zvaný Stráž. Odtud byl nádherný, ale trošku zastřený, výhled na Pálavu, Slovensko a dokonce i rakouské Alpy. Na tomto kopci se nachází cca 400 vinných sklípků rozložených v 7 patrech. Samozřejmě jsme tedy do jednoho z nich nahlédli. Když jsme dopili téměř všechen burčák, nezbývalo než popojet kousek dál. Naše další zastávka byla v Kobylí, Vesnici Jihomoravského kraje z roku 2006. Zde jsme podnikli prohlídku národopisného muzea, která byla velice poutavá a naučná. Poté už následoval pouze oběd a návrat z moravského Jihu na Jih český. Věřím, že se všem účastníkům na Hustopečsku líbilo a příští rok se s námi vydají poznávat další region. Jaký? To se ještě uvidí.


SOM na Zemi Živitelce 2010

imageDne 29. 8. 2010 se Svazek obcí Milevska jako každoročně účastnil Dne Jihočeského kraje. Při této příležitosti byli vyhlášeni výherci dětské výtvarné soutěže ,,Venkov očima dětí", kterou svazek pořádal. Soutěžilo se ve třech kategoriích: MŠ, 1. stupeň ZŠ a kolektivní práce. První cenou byl digitální fotoaparát, v kategorii kolektivní práce videokamera. Ceny dětem předával hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola spolu se svou náměstkyní Mgr. Ivanou Stráskou. Vše proběhlo v amfiteátru Pivovarské zahrady, kde v rámci kulturního programu vystoupil Jihočeský soubor Kovářovan a pěvecký soubor Kosteláček. Ve složce fotogalerie můžete shlédnout fotografie z celé akce.

O svazku

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

dnes, úterý 16. 4. 2024
déšť 8 °C 2 °C
středa 17. 4. slabý déšť 10/1 °C
čtvrtek 18. 4. slabý déšť 7/2 °C
pátek 19. 4. déšť se sněhem 7/2 °C